weiter
saslong

(Klasse III B 2004/05)

(Classe II D 2004/05)
Klima

(Klasse III B 2004/05)
Klimabündnis
Photoshop

(Werkstatt 2004/05)
Fotomontagen
a

(Tlasses II D, III D, II A 23.11.2004)

Festa da Nadel

Urtijëi, ai 23.12.2004
Tlasses II D, III D, II A

a

(Computergruppe 2002/03 und 2004/05)
a
Berufswahl

Berufswahlwoche
Ena dl urientamënt prufescionel
Settimana dell’orientamento professionale

Nuvëmber 2004